Wręczenie Honorowego Bogusza 2023 przez burmistrza MiG Pleszew oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Pleszewie prof. UAM dr hab. Hannie Suchockiej podczas uroczystości jubileuszu 55-lecia pracy naukowej

Honorowy Bogusz 2023 specjalnym wyróżnieniem

image_print

W tym roku Pleszew obchodzi jubileusz 740-lecia miasta. Aby uczcić okrągłą rocznicę stworzono specjalne wyróżnienie dla ambasadorów Pleszewa, które ma im przypominać skąd pochodzą. Pierwszy Honorowy Bogusz 2023 został wręczony rodowitej pleszewiance Hannie Suchockiej.

Jubileusz 740-lecia miasta to idealna okazja do stworzenia nowego pleszewskiego wyróżnienia dla Ambasadorów Miasta i Gminy Pleszew – mówi Anna Bogacz, rzecznik prasowy UMiG w Pleszewie. W ten sposób powstał Honorowy Bogusz 2023, czyli forma przestrzenna autorstwa Mateusza Ośko – absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, będąca sumą wielu projektów koncepcyjnych Mariana Bogusza, których nie zdążył zrealizować za życia.

Marian Bogusz jest wizytówką Pleszewa. W nim się urodził, spędził dzieciństwo i młodość. To ceniony malarz, rzeźbiarz, autor realizacji przestrzennych, scenograf, aktywny inicjator wydarzeń artystycznych. Czołowy przedstawiciel awangardy i sztuki nowoczesnej. Twórca warszawskiej „Grupy 55” i kierownik jednej z pierwszych powojennych polskich galerii sztuki współczesnej „Krzywe Koło”.

Z tego względu honorowe wyróżnienie otrzymało jego imię, ponieważ będzie trafiać do osób otwartych na świat i odważnych, które – jak Bogusz – lubią eksperymentować, nie poddają się zastanej rzeczywistości i chcą ją zmieniać. Jednocześnie otrzymywać go będą osoby, które  czerpią siłę do działania z własnych korzeni i są dumne ze swojego pochodzenia. Wyróżniony to największy ambasador swojego rodzinnego miasta. BOGUSZ ma inspirować i przypominać o swoim pochodzeniu. Ma zachęcać do działań globalnych, ale i promowania marki, jaką jest Pleszew – wyjaśnia Anna Bogacz.

Pierwszą osobą wyróżnioną Honorowym Boguszem 2023 jest prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka – rodowita pleszewianka, premier Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1992-1993. Bogusza osobiście wręczył burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pleszewie Adela Grala-Kałużna podczas obchodów jubileuszu 55-lecia pracy naukowej Hanny Suchockiej.

Wręczenie Honorowego Bogusza 2023 przez burmistrza MiG Pleszew oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Pleszewie prof. UAM dr hab. Hannie Suchockiej podczas uroczystości jubileuszu 55-lecia pracy naukowej
Honorowy Bogusz 2023 - forma przestrzenna do nagradzania Ambasadorów Miasta i Gminy Pleszew