Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działki nr 2986/19 położonej w Pleszewie przy ul. Lipowej przeznaczonej do dzierżawy

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres jednego roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej.

Staw położony jest na części działki nr 2986/19 o powierzchni 0.2721 ha ( pow. całkowita działki 0.3274 ha ) KW nr KZ1P/00016778/2, ark. m.34.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew uchwalone uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. dla wymienionej działki ustala funkcję: istniejące i projektowane tereny zabudowy śródmiejskiej z usługami (M1/U).

Stawka roczna czynszu wynosi 56,00 zł + obowiązująca stawka VAT i płatna jest z góry do 31 marca 2023r.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Staw będzie oddany w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl oraz pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

Pleszew dnia 24.01.2023 r.