Grafika informująca o dofinansowaniu pozyskanym na stworzenie Zielonego Parku na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie.

Zielony parku na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie

image_print

Grafika informująca o dofinansowaniu pozyskanym na stworzenie Zielonego Parku na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie.

Całkowity koszt inwestycji: 138.565,25 zł.
Dofinansowanie: 89.942,70 zł.
Wkład własny Gminy: 48.622,55 zł.

Cel realizacji przedsięwzięcia: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew, poprawa lokalnych walorów ekologicznych, dbałość o jakość przyrody.

Efekty rzeczowe: zwiększenia terenów zielonych na Osiedlu Wojska Polskiego o 1 004,380 m², zasadzenie 12 szt. lip drobnolistnych, 11 szt. kasztanowców czerwonych, 10 szt. klonów srebrzystych i 1 szt. platana klonolistny, 1057 szt. krzewów oraz montaż 9 koszy na śmieci, 5 koszy na odchody zwierzęce i 28 szt. ławek.