Plakat konkursy Moja SMART WIEŚ - WIZJE I INNOWACJE organizowanego przez IRWIR PAN

Zgłoś wizję lub inicjatywę SMART wsi i wygraj nagrody!

image_print

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zachęca do udziału w konkursie Moja SMART wieś – wizje i inicjatywy. W konkursie może wziąć udział każdy bez względu na wiek. Do wygrania są cenne nagrody.

III Konkurs „Moja SMART WIEŚ – WIZJE i INICJATYWY” prowadzony w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ma na celu upowszechnienie i promocję koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez identyfikację wprowadzonych inicjatyw społecznych oraz cyfrowych w przestrzeni wiejskiej (opis stanu faktycznego), a także przegląd wizji (pomysłów) wdrażania tej koncepcji w przyszłości.

Aby wziąć udział w konkursie należy opisać pomysły i inicjatywy, dzięki którym dana wieś (gmina) może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Praca może mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami (w tym zdjęciami poglądowymi), rysunkami, infografiką lub filmem. Maksymalna objętość pracy to 5000 wyrazów. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonać osoby fizyczne i podmioty (osoby prawne) bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, którym bliskie są problemy obszarów wiejskich.

Prace można składać osobiście lub przesłać na adres: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk ul. Nowy Świat 72 00-330 Warszawa z dopiskiem na kopercie „III Konkurs Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy” lub drogą elektroniczną na adres: smart@irwirpan.waw.pl do 28 lutego 2023 roku

Do wygrania nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł. Szczegóły na stronie https://www.irwirpan.waw.pl/869/badania/moja-smart-wies-wizje-i-inicjatywy

Plakat konkursy Moja SMART WIEŚ - WIZJE I INNOWACJE organizowanego przez IRWIR PAN