na zdjeciu widać symbole recyklingu

Zapraszamy na warsztaty ekologiczne

image_print

na zdjęciu widać logo Funduszy Europejskich

na zdjęciu widać logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

na zdjęciu widać logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH EKOLOGICZNYCH

Miasto i Gmina Pleszew zaprasza mieszkańców w wieku powyżej 18 lat do udziału w warsztatach ekologicznych.

Tematyka warsztatów: zasady segregacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, poznanie koncepcji zielonego miasta, wdrożenie koncepcji zielonego miasta w Pleszewie.

Dla każdego uczestnika przewidziano udział w 8 godzinnych warsztatach w ramach 2 spotkań po 4 godziny.

Liczba uczestników: 100 osób (4 grupy po 25 osób).

Warsztaty odbędą się miesiącu maju i czerwcu 2022 r. Szczegółowe terminy zostaną podane uczestnikom po zakończonej rekrutacji.

Miejsce realizacji warsztatów: Pleszew.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go w formie papierowej do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, pokój 110 w terminie do 6 maja 2022 r.

Ewentualne pytania proszę kierować do Wydziału Rozwoju i Analiz: 062 7428-341, email:  rg@pleszew.pl

Formularz zgłoszeniowy