na zdjeciu widać symbole recyklingu

Zapraszamy na warsztaty ekologiczne

na zdjęciu widać logo Funduszy Europejskich

na zdjęciu widać logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

na zdjęciu widać logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH EKOLOGICZNYCH

Miasto i Gmina Pleszew zaprasza mieszkańców w wieku powyżej 18 lat do udziału w warsztatach ekologicznych.

Tematyka warsztatów: zasady segregacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, poznanie koncepcji zielonego miasta, wdrożenie koncepcji zielonego miasta w Pleszewie.

Dla każdego uczestnika przewidziano udział w 8 godzinnych warsztatach w ramach 2 spotkań po 4 godziny.

Liczba uczestników: 100 osób (4 grupy po 25 osób).

Warsztaty odbędą się miesiącu maju i czerwcu 2022 r. Szczegółowe terminy zostaną podane uczestnikom po zakończonej rekrutacji.

Miejsce realizacji warsztatów: Pleszew.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go w formie papierowej do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, pokój 110 w terminie do 6 maja 2022 r.

Ewentualne pytania proszę kierować do Wydziału Rozwoju i Analiz: 062 7428-341, email:  rg@pleszew.pl

Formularz zgłoszeniowy