Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz stawu położonego w Pleszewie przy ul. Lipowej z przeznaczeniem na dzierżawę

Wykaz

         Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej.

Staw położony jest na części działki nr 2986/19 o powierzchni 0.2721 ha ( pow. całkowita działki 0.3274 ha ) KW nr KZ1P/00016778/2, ark. m 34.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew uchwalone uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. dla wymienionej działki ustala funkcję: istniejące i projektowane tereny zabudowy śródmiejskiej z usługami (M1/U).

Stawka roczna czynszu wynosi 47,00 zł + obowiązująca stawka VAT i płatna jest z góry do 30 marca 2022 r.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Staw będzie oddany w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl oraz pleszew.pl ( zakładka biznes ).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

Pleszew dnia 7-02-2022 r.