Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przy ul. Ogrodowej 8

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Grunt o pow. 78,71 m2 stanowiący część działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha KW KZ1P/00017491/3 (ark.33).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Pleszewa uchwalonym uchwałą nr XXXVI/417/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej-symbol – 7U.

Stawka miesięczna czynszu:

– za grunt pod pawilonem 11,71 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT,

– za grunt pod wystawkę 3,03 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz podlega co roku z dniem 1 lipca waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Dzierżawca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

 

Pleszew, dnia 2.06.2022 r.