Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przy ul. Kubackiego – budynek 47-2

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie nr 2 o pow. 40,00 m2 przy ul. Kubackiego 47 w Pleszewie z przeznaczeniem na punkt przeładunkowy gołębi pocztowych.

Stawka miesięczna czynszu 23,05 zł + obowiązująca stawka VAT.

Pomieszczenie położone jest na części działki 2497/6 ark. m 39, KW nr KZ1P/00019712/3.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka znajduje się w terenach zieleni urządzonej – symbol ZP.

Czynsz płatny rocznie.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Czynsz podlega z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Nieruchomość oddana zostanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

 

Pleszew, dnia 2 czerwca 2022 r.