Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz gruntów po byłym torze kolejowym w Pleszewie przeznaczonych do wydzierżawienia na uprawy rolne

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następujące nieruchomości rolne położone w Pleszewie przy ul. Lenartowickiej z przeznaczeniem na uprawy rolne:

– działka nr 1806/11 o pow. 0,0902 ha RV,
– działka nr 1806/26 o pow. 0,0152 ha RV,
– działka nr 1806/31 o pow. 0,0242 ha RV,
– działki nr 1806/14-16 o łącznej pow. 0,0636 ha RV,
– działka nr 1806/17 o pow. 0,0160 ha RV,
– działki nr 1806/18-19 o łącznej pow. 0,0267 ha RV,
– działka nr 1806/13 o pow. 0,0335 ha RV,
– działka nr 1806/23 o pow. 0,0144 ha RV,
– działka nr 1806/24 o pow. 0,0131 ha RV,
– działka nr 1806/25 o pow. 0,0466 ha RV,
– działka nr 1806/27 o pow. 0,0574 ha RV,
– działka nr 1806/37 o pow. 0,0300 ha RV.

Ww. działki wpisane są w księdze wieczystej nr KZ1P/00031585/3.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Pleszew uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/307/2021 z dnia 10 czerwca 2021r. działka nr 1806/26 przeznaczona jest pod istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji usługowej i produkcyjnej – symbol U/P.

Pozostałe działki pod istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową -symbol MN/U.

Stawka roczna czynszu –  R V   9,5 dt żyta /ha.
Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.
Stawka roczna czynszu uzależniona jest od ceny żyta publikowanej przez GUS.
Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Grunty będą oddane w dzierżawę dotychczasowym użytkownikom.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel.627428345.

 

Pleszew, dnia 26 lipca 2022r.