Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działki niezabudowanej położonej w Pleszewie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

image_print

WYKAZ

działki niezabudowanej położonej w Pleszewie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW
zamierza sprzedać:

Dz. Nr Pow. w ha KW Cena brutto Opis nieruchomości
 1806/41 0,0191 KZ1P/00031585/3 17.220,00 zł

(słownie: siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100)

Działka położona w Pleszewie przy ulicy Lenartowickiej (druga linia zabudowy) niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona o kształcie nieregularnym, czworokątnym, bez bezpośredniego dostępu do drogi. Grunt przeznaczony na powiększenie nieruchomości sąsiedniej  tj. działki nr 3639/2 – zapisanej w KW nr KZ1P/00032523/8.

Powyższa kwota zawiera 23% podatek VAT.

Dla przedmiotowego gruntu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00031585/3 –  wolne od wpisów.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i Pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

 

Pleszew, dnia 7.02.2024 r.