Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dotyczący pomieszczenia przy ul. Kaliskiej

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie użytkowe położone w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2

Pomieszczenie użytkowe ( piwnica ) o pow. 87,90 m2 usytuowane na części działki nr 1071 o powierzchni całkowitej 0,0460 ha KW KZ1P/00001160/9 (ark. 21).

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Krzyżową, Kaliską i Garncarską w Pleszewie działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę usługową – symbol MW/U.

Stawka miesięczna czynszu: 5,98 zł/m2+ obowiązująca stawka VAT.

Czynsz podlega co roku z dniem 1 lipca waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie do 20 każdego dnia miesiąca.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 10 sierpnia 2022 r.