Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dot. pomieszczenia o pow.170 m2 w obiekcie nr 54/1-2 przy ul. Kubackiego w Pleszewie

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54.

Obiekt nr 54
-pomieszczenia nr 1-2 o pow. 170,00 m²

Pomieszczenia położone są na części działki nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW nr KZ1P/00002801/2, ark. mapy 43.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową – symbol MN/U oraz w terenach ekosystemów leśnych.

Stawka miesięczna czynszu za pomieszczenia –  5,88 zł/m² + obow. stawka VAT.

Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie do 20 każdego miesiąca.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Wnioski należy składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pok.nr 302) w terminie do 15 grudnia 2022 r.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku ustalenie najemcy nastąpi w drodze przetargu.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl  i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 22.11.2022r.