Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działki nr 2234 położonej w Pleszewie przeznaczonej do dzierżawy na uprawy rolne

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Pleszew – grunt o pow. 2,3985 ha stanowiący działkę nr 2234/2  RV i VI.

Księga Wieczysta KZ1P/00035643/6.

Zgodnie z uchwałą nr XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska-Piaski dla południowo-wschodniej części miasta Pleszew-Etap II (Dz.Urz z 2016r., poz.5542) działka położona jest w terenach zabudowy techniczno-produkcyjnych i usługowych – symbol 11P/U, w terenach zabudowy usługowej i techniczno – produkcyjnej – symbol 4U/P oraz tereny dróg publicznych i dróg wewnętrznych.

Stawka roczna czynszu:
R V  –   9,5 dt żyta/ha,
R VI  –  6,5 dt żyta/ha.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Grunt będzie wydzierżawiony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) tel. 627428 345.

 

Pleszew, dnia 7 września 2023r.