Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działek 2253/3, 2253/6 i inne położonych w Pleszewie

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat następujące nieruchomości rolne z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Pleszew – grunt o pow. 2.1821 ha stanowiący:

  • działkę nr 2253/3 o pow. 0.1540 ha – RVI KW KZ1P/00033633/9
  • działkę nr 2253/6 o pow. 0.1892 ha – RVI KW KZ1P/00033633/9
  • działkę nr 2256/3 o pow. 0.1353 ha – RVI KW KZ1P/00033633/9
  • działkę nr 2256/6 o pow. 0.1800 ha – RVI KW KZ1P/00033633/9
  • działkę nr 2259 o pow. 0.1884 ha – RVI KW KZ1P/00033633/9
  • działkę nr 2262/9 o pow. 1.3352 ha – RVI KW KZ1P/00017017/7

Zgodnie z uchwałą nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew w rejonie ulic Kaliskiej, Wschodniej i Piaski (Dz.Urz z 2020r., poz.1224) działki przeznaczone są pod:

  • tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów -symbol 2P.

Stawka roczna czynszu: R VI  – 6,5 dt żyta/ha.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta publikowanej przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Wnioski o dzierżawę gruntu należy składać do 12 czerwca 2023r.

W przypadku złożenia w wyznaczonym terminie więcej niż jednego wniosku ustalenie dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl oraz pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz-pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

 

Pleszew, dnia 22.05.2023r.