Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dot. dzierżawy na uprawy rolne działki nr 128/12 położonej w Kuczkowie.

image_print

Wykaz

 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Kuczków – grunt o pow. 0,20 ha stanowiący działkę nr 128/12  R III a .

Księga Wieczysta KZ1P/00014751/3.

 Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, działka położona jest w terenach upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień oraz droga zbiorcza klasy „Z”.

 Stawka roczna czynszu : R IIIa – 16,5 dt żyta/ha.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz-pokój nr 302) tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 22 października 2021r.