ikona ogłoszenia

Wykaz: Burmistrz zamierza wydzierżawić nieruchomości

image_print

Wykaz: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 1 roku następujące nieruchomości z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Pleszew – grunt o pow. 1.7247 ha stanowiący działki nr :
– 2241/1 ( RV-0.1376 ha, RVI-0.2318 ha) KW KZ1P/00030840/2
– 2235/2 ( RV- 0.4840 ha, RVI- 0.8713 ) KW KZ1P/00017254/0.

Zgodnie z uchwałą nr XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska-Piaski dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa -Etap II (Dz.Urz z 2016r., poz.5542), działki przeznaczone do dzierżawy położone są w terenach zabudowy techniczno-produkcyjnej i usług – symbol P/U, w terenach zabudowy usługowej i techniczno-produkcyjnej – symbol U/P, terenach dróg publicznych – symbol KDZ i KDL.
Stawka roczna czynszu : R V – 9,5 dt żyta/ha, R VI – 6,5 dt żyta/ha.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.
Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.
Wnioski o dzierżawę gruntów można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.
(biuro podawcze) do 15 października 2021r.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku ustalenie dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.
Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 22 września 2021r.