Grafika przedstawiajaca wzór dowodu osobistego

Wnioski na “stare” dowody tylko do 5 listopada

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Pleszewie informuje:

W związku z koniecznością wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych niezbędnych do wydania dowodu osobistego zawierającego odciski palców informujemy, iż wnioski na podstawie dotychczasowych przepisów przyjmujemy wyłącznie do dnia 5 listopada 2021 r. do godziny 11:00.