Ikona przedstawiająca napis "Preferencyjny zakup węgla od 1 stycznia 2023 roku"

Rusza kolejna tura składania wniosków o preferencyjny zakup węgla

image_print

Uprawnieni i zainteresowani mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew mogą składać wnioski o zakup kolejnej transzy węgla kamiennego (groszek, orzech) dla gospodarstw domowych, którego preferencyjna cena nie przekroczy 2000,00 zł brutto za tonę. Są jednak zmiany.

Wniosek o zakup węgla od miasta po preferencyjnej cenie może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Pleszew na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo domowe prowadzone przez:

a) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

b) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);

Należy podkreślić, że jeśli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, a do wspólnego ogrzewania wykorzystują one jeden kocioł na węgiel, to zakup węgla po preferencyjnej cenie będzie przysługiwał tylko dla jednego gospodarstwa domowego.

Zakup jest dostępny dla osób, które są: uprawnione do otrzymania dodatku węglowego oraz które dokonały prawidłowego  zgłoszenia lub wpisania węgla, jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ważną informacją jest to, że ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego została ograniczona, a jego sprzedaż odbywa się w II transzach. I tura składania wniosków zakończyła się 15 grudnia 2022 roku, rusza nabór wniosków na II transzę. Są jednak pewne zmiany.

Wnioski mogą składać osoby, które nie nabyły wcześniej węgla po preferencyjnej cenie (wtedy wniosek mogą złożyć na maksymalnie 3 tony opału), a także osoby, które nabyły już węgiel po preferencyjnej cenie, jednak w ilości mniejszej niż 3 tony (wtedy można składać wniosek na zakup maksymalnie 3 ton opału odliczając ten nabyty wcześniej w gminie lub w sklepach internetowych typu PGG).

Wnioski na II transzę węgla można składać od 3 stycznia do 15 kwietnia 2023 roku w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pokój nr 111, tel. 62 7428 343).