XVI-wieczna sosnowa rura do dostarczania wody mieszkańcom Pleszewa

Rury na miarę XVI wieku

image_print

W XVI-wiecznym Pleszewie dostarczano nimi wodę do mieszkańców. Teraz są pełnoprawnymi zabytkami, które przeszły zabiegi konserwacyjne.

Wymiana sieci wodociągowej, która miała miejsce w centrum Pleszewa w 2017 roku stała się początkiem procesów konserwatorskich. W trakcie modernizacji natrafiono bowiem na dwa fragmenty sosnowych rur, które  w XVI wieku służyły do dostarczania mieszkańcom Pleszewa wody. Przekazano je do Działu Konserwacji Muzealiów Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

Konserwacji poddano dwa fragmenty rur o wymiarach:

Nr 94 długość – 50 cm, średnica – 30-35 cm
Nr 95 długość – 45 cm, średnica – 30-35 cm

Po oczyszczeniu materiału, podjęte zostały prace konserwacyjne, które trwały kilkanaście miesięcy. Obecnie, odnalezione fragmenty sosnowych rur są pełnoprawnym zabytkiem. Jedna z nich znajduje się w Przedsiębiorstwie Komunalnym przy ul. Polnej, druga zasiliła zbiory Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

XVI-wieczna sosnowa rura do dostarczania wody mieszkańcom Pleszewa

XVI-wieczna sosnowa rura do dostarczania wody mieszkańcom Pleszewa

XVI-wieczna sosnowa rura do dostarczania wody mieszkańcom Pleszewa