Wyremontowana droga w Jankowie w Gminie Pleszew i tablica przedstawiająca informacje o dofinansowaniu.

Remont drogi w Jankowie zakończony

image_print

Miasto i Gmina Pleszew zakończyło inwestycję Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie.

Inwestycja została podzielona na następujące etapy:

– ETAP I – Remont drogi gminnej nr 639030P w Jankowie na odcinku od 0+000 do 0+361

Koszt pierwszego etapu inwestycji wyniósł 376.581,65 zł, z czego kwota 176.676,10 zł pochodziła z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– ETAP II – Remont drogi gminnej nr 639030P w Jankowie na odcinku od 0+361 do 0+509

Koszt drugiego etapu inwestycji wyniósł 212.471,31 zł, z czego kwota 37.00,00 zł pochodziła ze środków Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m.

Wyremontowana droga w Jankowie w Gminie Pleszew i tablica przedstawiająca informacje o dofinansowaniu.

Wyremontowana droga w Jankowie w Gminie Pleszew i tablica przedstawiająca informacje o dofinansowaniu.