grafika przedstawiająca zakaz spożywania alkoholi i leków

Program profilaktyki alkoholowej i narkomanii – zapoznaj się i zgłoś uwagi!

image_print

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022 – 2023

Na sesji Rady Miejskiej w marcu 2022 r. przyjmowany będzie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem – Pobierz!

Uwagi do programu można zgłaszać mailowo: sekretarz@pleszew.pl do dnia 13 marca 2022 r.