Przedstawiciele Miasta i Gminy Pleszew odbierają nagrodę za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną od Towarzystwa Urbanistów Polskich

Pleszew odebrał nagrodę

Towarzystwo Urbanistów Polskich wręczyło nagrody za najlepiej zrewitalizowaną przestrzeń publiczną. Wśród laureatów znalazł się Pleszew, który doceniono za przekształcenie dawnych terenów pokolejowych w nowe, użyteczne przestrzenie.

Towarzystwo Urbanistów Polskich każdego roku organizuje konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. W rywalizacji wziął udział również Pleszew, który startował z inwestycją „Pociąg do kultury”, czyli utworzenie siedziby Zajezdni Kultury oraz Biblioteki Publicznej w miejscu dawnego dworca kolejowego na zdegradowanym terenie pokolejowym. Inwestycja została doceniona przez jury i Pleszew otrzymał miano najlepiej zagospodarowanej przestrzeni publicznej. Jednak ze względu na pandemię niemożliwe było uroczyste wręczanie nagród. Te, zostały przyznane w Łodzi podczas gali, która uhonorowała najlepsze projekty zgłaszane i nagradzane w latach 2020-2022. Nagrodę  Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy mieli wkład i nadal mają w tworzenie kultury na terenach pokolejowych – mówi burmistrz Arkadiusz Ptak.

Rewitalizacja terenów pokolejowych zakończyła się w 2019 roku. Była to wielka inwestycja, która obejmowała pomysłowość rozwiązań przestrzennych, precyzję w zachowaniu wartości historycznych oraz jakość społeczną wprowadzonych zmian w procesie rewitalizacji, co doceniła kapituła konkursu. Nowe siedziby Biblioteki Publicznej, Domu Kultury i teren wokół to nasza wizytówka i przykład inwestycji zrealizowanej z dotacji unijnych przy dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego – podkreśla burmistrz MiG Pleszew Arkadiusz Ptak.

Odnowiona przestrzeń działa w myśl idei „trzeciego miejsca”. Ponadto, jest zdolna do eliminacji barier i nierówności społecznych. Symbioza obiektów kultury i infrastruktury kolejowej to przykład połączenia historii ze współczesnością oraz funkcjonalności z kompozycją urbanistyczną.

Przedstawiciele Miasta i Gminy Pleszew odbierają nagrodę za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną od Towarzystwa Urbanistów Polskich