Władze Pleszewa na Europejskim Forum Samorządowym Local Trends w Poznaniu.

Pleszew na Europejskim Forum Samorządowym

image_print

Władze Pleszewa wzięły udział w Europejskim Forum Samorządowym Local Trends. Jako partner merytoryczny forum oraz gospodarz jednej z debat, Pleszew dzielił się doświadczeniem i czerpał wiedzę potrzebną w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Local Trends to wieloletni projekt, którego celem jest skuteczne i merytoryczne inicjowanie dyskusji z udziałem gmin, miast, powiatów i województw oraz specjalistów o rozwoju i otoczeniu społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego. Kilka razy w roku, przedstawiciele samorządów, administracji, biznesu oraz środowisk naukowych spotykają się w Sopocie i Poznaniu, aby dyskutować nad najważniejszymi kwestiami rozwoju i wypracować rekomendacje dla instytucji i organizacji.

Na Local Trends organizowanym w Poznaniu pojawili się przedstawiciele Miasta i Gminy Pleszew, bo to właśnie Pleszew był partnerem merytorycznym forum. Izabela Świątek, zastępca burmistrza wzięła udział w dwóch panelach: „Jak biznes oraz samorząd wspólnie mogą troszczyć się o środowisko i prowadzić edukację ekologiczną?” oraz „Adaptacja samorządów lokalnych do zmian demograficznych i absorpcja uchodźców przez wiejskie i małomiasteczkowe społeczności – doświadczenia i perspektywy”, którego samorząd Miasta i Gminy Pleszew był gospodarzem wraz z Instytutem Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Podczas forum władze Pleszewa nie tylko dzieliły się doświadczeniem z innymi, ale również same zapoznawały się z rozwiązaniami proponowanymi przez innych. Dzielimy się doświadczeniami i wzmacniamy Miasto i Gminę Pleszew w rozwoju społeczno-gospodarczym – mówi Arkadiusz Ptak, burmistrz Pleszewa.

Burmistrz MiG Pleszew na Europejskim Forum Samorządowym Local Trends w Poznaniu.,

Zastęoczyni burmistrza MiG Pleszew podczas panelu na Europejskim Forum Samorządowym Local Trends w Poznaniu.