na zdjęciu widać plakat Opieki Wytchnieniowej

Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

image_print

na zdjęciu widać logo Ministerstwa Rodziny i Polityki SpołecznejInformuję, że Miasto i Gmina Pleszew w dniu 26 kwietnia br. powierzyła realizację zadania publicznego dotyczącego świadczenia usług opieki wytchnieniowej Stowarzyszeniu ,,Zrozumieć i Pomóc”.

Zadanie kierowane jest do mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 240 godzin rocznie). Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt z pracownikiem Stowarzyszenia Panią Mają  Wrzeszczyńską tel. 501 187 587.

na zdjęciu widać plakat Opieki Wytchnieniowej