Ikona przedstawiająca informację

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Pleszewie

image_print

Ogłoszenie

Sąd rejonowy w Pleszewie obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2024 r. sygnatura akt I Ns 129/24, zezwolił dłużnikowi rzeczowemu Dariuszowi Czajce na złożenie do depozytu sądowego sumy 0,32 zł odpowiadającej sumie hipoteki umownej zwykłej, celem zabezpieczenia wierzytelności na rzecz Karola Kowalskiego i jego żony Konstancji z domu Kozankiewicz, wpisanej do działu IV Księgi Wieczystej KZ1P/00000800/1, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pleszewie, który zostanie wydany Karolowi Kowalskiemu i jego żonie Konstancji z domu Kozankiewicz bądź ich spadkobiercom, o ile się zgłoszą i przedstawią akt poświadczenia dziedziczenia albo prawomocne postanowienie o nabyciu spadku.

Załącznik – pobierz