Zbiornik na wody opadowe i roztopowe usytuowany pod parkingiem typu P&R w Pleszewie

Mała retencja pod nowym parkingiem

image_print

 Pleszew stawia na oszczędzanie wody. Pod jednym z największych parkingów powstających w mieście, zbudowano ogromny zbiornik na deszczówkę. Zasili on wiele roślin.

Zmiany klimatyczne powodują szybsze niż kiedykolwiek procesy ubywania zasobów wodnych w naszym kraju. Jedynie świadome gospodarowanie wodami może przeciwstawić się skutkom zmian klimatycznych. Samorząd Miasta i Gminy Pleszew planuje swoje inwestycje z uwzględnieniem ochrony środowiska i oszczędzaniem zasobów wodnych, tworząc małe retencje.

W miejscu, w którym powstaje największy parking w mieście typu Park&Ride, czyli Parkuj i jedź, zbudowano duży zbiornik na wody opadowe i roztopowe. Jest wysoki na 3,5 m, szeroki na 6,3 m, a długi na niemal 13 m. Objętość czynna wynosi ok. 180 m³. Do zbiornika będą wpadać wody z terenu całego parkingu, a zgromadzone zasoby posłużą do podlewania zieleni, która pojawi się na ostatnim etapie budowy.

Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie realizowany od 3 lat unijny projekt Smart Pleszew, w ramach którego wykonano dokumentacją projektową zbiornika na opady.

zbiornik na wody opadowe i roztopowe usytuowany pod parkingiem typu P&R w Pleszewie

Zbiornik na wody opadowe i roztopowe usytuowany pod parkingiem typu P&R w Pleszewie