Ikona przedstawiająca informację

Szkolenia dla nauczycieli: wsparcie uczniów w sytuacjach kryzysowych

image_print

Logotyp województwa wielkopolskiego

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego. Projekt: przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia.

Nauczyciele ze wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew zostaną przeszkoleni pod kątem wspierania uczniów w sytuacjach kryzysowych. Cykl rozpoczął się 15 listopada w Zespole szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.

Miasto i Gmina Pleszew, przy dofinansowaniu ze środków Województwa Wielkopolskiego, realizuje autorski program profilaktyczny obejmujący dzieci, młodzież, nauczycieli, rodziców oraz inne osoby pracujące z młodzieżą.

Oprócz zajęć poświęconych profilaktyce jakie odbędą się w każdej klasie, program obejmie też szkolenia dorosłych, dyżury psychologa oraz dodatkowe zajęcia w klasach VIII poświęcone Spektrum Płodowych z Zaburzeń Alkoholowych FASD.

Właśnie 15 listopada, zajęciami dla kadry ZSP nr 1 zainaugurowany został moduł poświęcony wzmacnianiu kompetencji nauczycieli.  Dotyczyć będzie zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem czynników wywołanych przez pandemię Covid19, interwencji kryzysowej oraz roli nauczyciela w profilaktyce uzależnień. – Warsztaty dzielimy na dwie części: „Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży – interwencja kryzysowa” oraz „Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych – rola nauczyciela w profilaktyce uzależnień”.  Dzięki temu każdy uczestnik szkolenia powinien m.in. wiedzieć jak wspierać osoby pozostające w sytuacji kryzysowej, znać przyczyny wchodzenia dzieci i młodzieży w uzależnienia, fazy oraz mechanizmy uzależnienia – tłumaczy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Izabela Świątek.

Podobne zajęcia odbędą się w każdej pozostałej szkole podstawowej.  Łącznie przeszkolonych zostanie 153 nauczycieli (135 wychowawców oraz 9 pedagogów i 9 dyrektorów).

Dodatkowe informacje

W ramach projektu, we wszystkich szkołach podstawowych Miasta i Gminy realizowane są również dyżury psychologa.
Kliknij tutaj, aby sprawdzić harmonogram dyżurów psychologa