Grupa dzieci podczas zabawy chustą klanza z instruktorką

Patronat Burmistrza nad imprezą – złóż wniosek!

Chcesz, by nad Twoim przedsięwzięciem Burmistrz objął patronat? Złóż wniosek!

Zmiany w zasadach przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nad przedsięwzięciami. Teraz trzeba złożyć wniosek minimum na dwa tygodnie przed datą imprezy.

Od lutego 2022 r. organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby indywidualne mogą się starać o patronat Burmistrza MiG Pleszew nad organizowaną przez siebie imprezą tylko w formie pisemnej. – Musieliśmy to formalnie uporządkować, ponieważ bardzo często patronat przyznawany był na zasadzie telefonu, co skutkowało tym, że dla żadnej ze stron nie było to korzystne – tłumaczy Anna Bogacz, rzecznik pleszewskiego ratusza.

Teraz zasady zostały spisane w Regulaminie przyznawania Patronatu Burmistrza MiG Pleszew. Włodarz Pleszewa wydał także stosowne zarządzenie w tej sprawie.

By uzyskać patronat nad imprezą, trzeba złożyć wniosek w Urzędzie MiG w Pleszewie w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed datą danego przedsięwzięcia.

Do pobrania:

Regulamin przyznawania patronatu Burmistrza MiG Pleszew

Wniosek o przyznanie patronatu