14 lutego rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli

14 lutego rusza rekrutacja dzieci do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew. Sprawdź szczegóły!

W przypadku przedszkolaków:

– rodzice, którzy przedłużają wychowanie przedszkolne swoich dzieci w kolejnym roku szkolnym, muszą złożyć deklarację w dniach 14 – 21 lutego w godzinach pracy przedszkola.

– rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują malucha do przedszkola, muszą złożyć wniosek w formie elektronicznej w terminie od 28 lutego do 14 marca do godz. 12.00. Specjalna platforma internetowa www.gminapleszew.przedszkola.vnabor.pl zostanie uruchomiona w dniu rozpoczęcia rekrutacji na stronach www wszystkich przedszkoli prowadzonych przez MiG Pleszew. Po złożeniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

– postępowanie uzupełniające trwać będzie od 26 kwietnia do 10 maja.

– nie prędzej nić 4 kwietnia komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Między 5 a 13 kwietnia natomiast rodzice kandydatów będą zobowiązani potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

– ostateczne wyniki rekrutacji zostaną podane 20 kwietnia, a w przypadku postępowania uzupełniającego – 20 czerwca.

W przypadku naboru do klas pierwszych szkół podstawowych:

– w terminie od 14 lutego do 11 marca do godz. 12.00 rodzice zobowiązani są złożyć wniosek w danej szkole w formie papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

– postępowanie uzupełniające trwać będzie w terminie od 25 kwietnia do 6 maja 2022 r.

– nie prędzej niż 28 marca  zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Między 29 marca a 8 kwietnia rodzice muszą potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia dziecka.

– lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do klas pierwszych zostanie podana 11 kwietnia, w postępowaniu uzupełniającym natomiast 26 maja.

Szczegóły: Wydział Edukacji UMiG w Pleszewie, tel. 62 7428 311 oraz sekretariaty szkół i przedszkoli.

 

Do pobrania:

1) Zarządzenie w sprawie rekrutacji do przedszkoli

2) Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli

3) Zarządzenie w sprawie rekrutacji do szkół