Kategorie

Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przy ul. św. Brata Alberta przeznaczonej do użyczenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowane nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczone w ewidencji gruntów jako część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KZ1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr…
Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przy ul. Sportowej przeznaczonej do wydzierżawienia pod Ptasi Bufet

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Sportowej z przeznaczeniem pod „Ptasi Bufet”. Grunt o pow. 2,00 m2 stanowiący część działki nr 2495 o pow. całkowitej 11,1041 ha KW nr KZ1P/00017518/9, ark. m. 39. Zgodnie…
Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego przeznaczonej do użyczenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 3034/14, 3034/15, 3034/8, 3034/7, 3040/45 zapisane w KW KZ1P/00019039/1 i działki nr 3034/12, 3034/16 zapisane…
Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przy ul. Bol. Krzywoustego przeznaczonej do użyczenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36, zapisaną w KW nr KZ1P/00017589/7  o pow. 0.1270 ha. Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej…
Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dot. działki nr 2201/4 położonej w Pleszewie z przeznaczeniem na uprawy rolne

Wykaz Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Pleszew – działka nr 2201/4 o pow. 0,2526 ha (RV 0,1743 ha, RVI 0,0783 ha) KW nr KZ1P/00034021/3, ark. mapy 27. Zgodnie z uchwałą…
Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dot. działki nr 42 położonej w Lenartowicach z przeznaczeniem na uprawy rolne

Wykaz Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Lenartowice działka nr 42 o pow. 0.6700 ha RVI, ark. m. 3, KW nr KZ1P/00015863/8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew uchwalone uchwałą nr…
Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działki niezabudowanej, położonej w Sowinie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

  Wykaz działki niezabudowanej, położonej w Sowinie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać dz. nr 138/37 o pow. 0,0937 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00017410/2. Przedmiotowa działka to grunt niezabudowany o…
Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Sowinie

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Sowinie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew. Przedmiotem sprzedaży jest dz. nr 138/32 o pow. 0,0958 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00017410/2. Opis nieruchomości: Przedmiotowa…
Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działkę niezabudowaną, położoną w Kuczkowie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz Działki niezabudowanej położonej w Kuczkowie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. dz. nr 66. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać: dz. nr 67/8 o pow. 0,0046 ha, zapisaną w KW nr…
Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem zadaszenia boiska sportowego z zapleczem socjalnym i kotłownią

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem zadaszenia boiska sportowego z zapleczem socjalnym i kotłownią, zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach. Dane techniczne przedmiotu sprzedaży: zadaszenie boiska: lekka konstrukcja stalowa, pokryta…