Kategorie

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo Wykonując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zamieszczamy podstawowe informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz sposoby zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami. Definicja Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych…