Tłum uczestników spotkania konsultacyjnego w sprawie budowy CPK w Mieście i Gminie Pleszew

Burzliwe konsultacje w sprawie budowy Kolei Dużych Prędkości

Budowa linii kolejowej w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego wywołuje emocje wśród mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. W Hali Sportowej przy ul. Krzywoustego odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami spółki.

Nie milkną głosy sprzeciwu wobec budowy Kolei Dużych Prędkości, która ma przechodzić przez Gminę Pleszew. Każdy z czterech wariantów opracowanych przez spółkę, która zajmuje się budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, przebiega przez miasto lub przez teren Gminy Pleszew. Wyznaczone linie przechodzą przez budynki mieszkalne, duże firmy i osiedla mieszkalne.

Celem skonsultowania proponowanych wariantów z mieszkańcami, odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki. W Hali Sportowo-Widowiskowej w Pleszewie zebrało się ponad 500 osób. Wykonawcy przedstawili proponowane przebiegi linii kolejowej oraz możliwe kolizje z drogami gminnymi oraz powiatowymi.

Po prezentacji przyszedł czas na pytania, które z chęcią zadawali niezadowoleni mieszkańcy. Burmistrz MiG Pleszew Arkadiusz Ptak przyznał, ze nie widzi żadnych korzyści dla Miasta i Gminy Pleszew w związku z budową linii. Mówimy stanowcze nie dla tego przebiegu – widzimy bowiem konsekwencje daleko idące tej inwestycji – grożące nam wszystkim – mówił burmistrz.

Przedstawiciele spółki oraz projektantów prosili jednak o zgłaszanie swoich uwag za pomocą ankiet i podkreślali, że chcą wypracować jak najlepsze rozwiązania. Etap na jakim jesteśmy jest bardzo wczesny. Mogą państwo wysłać nam swoje uwagi – i nie musi to być ankieta, ale może być np. własne pismo czy e-mail – dodawali wykonawcy.

Burmistrz Arkadiusz Ptak zapowiedział, że dla każdego z wariantów powstaną zespoły robocze, które zbiorą wszystkie krytyczne uwagi i wraz z dokumentacją prześlą je do spółki jako zbiorowa odpowiedź mieszkańców, aby wykazać, że żaden z wariantów jest dla Gminy Pleszew nie do przyjęcia.

uczestnicy spotkania konsultacyjnego w sprawie budowy CPK w Mieście i Gminie Pleszew

Uczestnicy spotkania konsultacyjnego w sprawie budowy CPK w Pleszewie oraz przedstawiciele inwestora i projektantów

tłum osób zgromadzonych na spotkaniu konsultacyjnym w sprawie budowy CPK w Pleszewie