Program współpracy

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY PLESZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU ­PUBLICZNEGO

PROGRAM WIELOLETNI

Uchwała nr XIX/224/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018 .

Uchwała nr XVIII/207/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018.

Uchwała nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018.

Uchwała nr XII/140/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016.

Uchwała nr XXXII/396/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r w sprawie Uchwała nr XXXII/396/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 -2016

Uchwała nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie : Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016.

ROK 2017
Uchwała nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

ROK 2016

Uchwała nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Uchwała nr XV/180/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Uchwała nr XII/139/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 marca 2016r w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

 

ROK 2015
Uchwała nr XXXVII/459/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

ROK 2014
Uchwała nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

ROK 2013
Uchwała nr XXII/264/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

ROK 2012
Uchwała nr XII/126/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie: programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012r.

ROK 2011
Uchwała Nr XXXIX/374/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

ROK 2010
Uchwała Nr XXXI/276/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010