Program współpracy

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY PLESZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU ­PUBLICZNEGO

Program współpracy na rok 2019

Informacja z dnia 05.07.2018 r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

Pobierz tekst informacji

Pobierz projekt uchwały

Program wieloletni na lata 2019 - 2021

Informacja z dnia 05.07.2018 r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem "Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021".

Pobierz tekst informacji

Pobierz projekt uchwały

Wyniki konsultacji

Pobierz tekst informacji

Program wieloletni na lata 2014 - 2018

Uchwała nr XXXI/367/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018.

UCHWAŁA NR XXVIII/326/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 13 grudnia 2017 r.w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018.

Uchwała nr XXV/305/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018.

Uchwała nr XIX/224/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018 .

Uchwała nr XVIII/207/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018.

Uchwała nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018.

Uchwała nr XII/140/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016.

UCHWAŁA NR XXXII/396/2014 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2016

Uchwała nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie : Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016.

Program współpracy na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXI/366/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Uchwała nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Informacja z dnia 10.07.2017 r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

Pobierz tekst informacji

Pobierz projekt uchwały

Wyniki konsultacji

Pobierz tekst informacji

Program współpracy na rok 2017

Uchwała nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Uchwała nr XXI/261/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia10 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Uchwała nr XXV/304/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Archiwum dokumentów lat poprzednich znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz w Wydziale Organizacyjnym UMiG.

Wielkość czcionki
Kontrast