Ikona przedstawiająca informację

Zmiany w sposobie szacowania strat spowodowanych suszą w 2023 r.

image_print

Uwaga Rolnicy, wprowadzono zmiany w sposobie szacowania strat spowodowanych suszą w 2023 r. !!!

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Złożenie ww. wniosku jest KONIECZNE do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Rolnik, który chce mieć przeprowadzone dodatkowe szacowanie szkód przez Komisję może to zgłosić w tut. Urzędzie. Wypełniony wniosek należy złożyć w Wydziale Gospodarki komunalnej w Pleszewie (pok. 111) w terminie do dnia 31.07.2023 r.

Pobierz wniosek – Kliknij!

Zgodnie z obowiązującymi zasadami komisja powinna oszacować szkody do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

SZACOWANIE STRAT PRZEZ KOMISJĘ JEST CZYNNOŚCIĄ DODATKOWĄ.

PODSTAWĄ SZACUNKU STRAT JEST ZGŁOSZENIE W APLIKACJI „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ”.