Zdjęcie przedstawia pleszewski busik miejski na tle ratusza.

Zgłoś chęć transportu na wybory

image_print

Niepełnosprawni wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zgłosić chęć bezpłatnego transportu na wybory. Dowóz do lokalu wyborczego zapewnia gmina.

W Kodeksie Wyborczym zawarty jest zapis, który mówi, że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do bezpłatnego transportu na wybory. Osoba ta, musi najpóźniej w dniu głosowania ukończyć wiek 60 lat. Bezpłatny transport zapewniony przez gminę obejmuje dowóz do lokalu wyborczego oraz powrót do miejsca, z którego wyborca rozpoczynał swoją podróż. Osobie, której stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego należy zgłosić w urzędzie do 13 dnia przed dniem wyborów. W związku z tym, termin zgłaszania transportu na wybory odbywające się 15 października br. upływa 2 października – tłumaczy Ewa Świątek, Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. Numer kontaktowy do BOI – 62 742 83 00. Podczas zgłaszania należy podać imię i nazwisko, PESEL wyborcy oraz ewentualnego opiekuna, a także miejsce zamieszkania, numer telefonu i informację o tym, czy wyborca ma zamiar skorzystać również z transportu powrotnego.

Informacja o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania zostanie przekazana najpóźniej na 3 dni przed terminem głosowania.