Zdjęcie przedstawia zebrania sołeckie w gminie Pleszew prowadzone przez przedstawicieli władz miasta i gminy

Zakończyły się zebrania wiejskie w gminie Pleszew

image_print

Przez ponad tydzień, w gminie Pleszew odbywały się zebrania wiejskie. W ciągu 28 spotkań udało się porozmawiać z mieszkańcami i omówić działalność poszczególnych sołectw, jak również całej gminy. Nie zabrakło problemów, ale również planów na przyszłość.

W sołectwach w gminie Pleszew odbyły się zebrania wiejskie z przedstawicielami władz miasta i gminy. Spotkania te, są coroczną inicjatywą, dzięki której mieszkańcy mogą spotkać się z przedstawicielami władz i omówić najważniejsze kwestie dotyczące lokalnych społeczności. Spotkaniom przewodniczył burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak lub jego zastępcy – Izabela Świątek i Andrzej Jędruszek oraz sołtysi poszczególnych wiosek. Często na spotkaniach pojawiali się również przedstawiciele władz powiatowych, radni, dyrektorzy miejscowych szkół i przedszkoli, czy funkcjonariusze policji.

Podczas spotkań sołtys każdej wsi opowiadał o tym, co działo się w poprzednim roku w sołectwie i jakie inwestycje udało się wykonać, natomiast burmistrz lub jego zastępcy prezentowali obecną sytuację w gminie. Mówili o finansach, wysokości opłat za prąd i za gaz, a także o rozwoju miasta i gminy, realizowanych inwestycjach i projektach, a także o kwestiach niezbędnych do codziennego funkcjonowania jak np. segregowanie odpadów.

Podczas spotkań mieszkańcy chętnie zabierali głos formułując wnioski np. w sprawie remontu dróg, wykonania oświetlenia czy zagospodarowania terenów wiejskich. Nie zawsze i nie od razu można rozwiązać wszystkie problemy, ale zapewniam, że podejmę każdą próbę, by nasza gmina się rozwijała, a mieszkańcom żyło się lepiej – podsumował burmistrz Arkadiusz Ptak. Włodarz podziękował wszystkim za obecność, dyskusję, ale również za krytykę. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom wsi gminy Pleszew za obecność, za dyskusję, za opinię w wielu ważnych sprawach, ale i za głosy krytyki – dodał burmistrz.
Już niedługo w Pleszewie odbędą się zebrania osiedlowe.