Plakat ogólnopolskiego konkursu kulinarnego Bitwa Regionów

Wystartowała kolejna edycja Bitwy Regionów

image_print

Wystartowała VIII edycja konkursu kulinarnego Bitwa Regionów. Mogą w niej wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia z terenów wiejskich. Termin zgłoszeń do I etapu upływa 31 marca.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapraszają do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego Bitwa Regionów.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej, polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia. Przez potrawy regionalne i produkty regionalne rozumie się potrawy i produkty związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów.

Tegoroczna już VIII edycja konkursu przebiegać będzie w trzech etapach:

Etap I –  zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie krótkiego formularza do 31 marca 2023r. którego link jest dostępny na stronie https://www.kowr.gov.pl/konkurs. KGW zakwalifikowane do Etapu I wezmą udział w wydarzeniach powiatowych, na których zaprezentują zgłoszone potrawy. Zespoły ocenione najwyżej, podczas danego wydarzenia powiatowego kwalifikują się do II etapu – półfinału.

Etap II – Półfinał – odbędzie się podczas otwartego wydarzenie wojewódzkiego.

Etap III – Ogólnopolski Finał.

Listy wydarzeń etapu I i II zostaną opublikowane na stronie https://bitwaregionow.pl/

Plakat ogólnopolskiego konkursu kulinarnego Bitwa Regionów