logotyp Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości

Wypełnij ankietę dotyczącą warunków życia w naszej gminie!

image_print

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac nad ewaluacją końcową Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” zaprasza mieszkańców regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. Ankieta dostępna będzie do dnia 14.10.2021 r.

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ae50311a&&b=5f786c51f&&c=2f4a2917

Logotyp Stowarzyzenie Wspólnie Dla Przyszłości