Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości rolnych z przeznaczeniem na uprawy rolne

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat następujące nieruchomości rolne z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Pleszew – grunt o pow. 0.7779 ha stanowiący:

  • działkę nr 2236/4 o pow. 0.5015 ha – RV-0.4518 ha, RVI-0.0497 ha

KW KZ1P/00017254/0

  • działkę nr 2240/4 o pow. 0.2764 ha – RV-0.2493 ha, RVI-0,0271 ha

KW KZ1P/00017254/0

Zgodnie z uchwałą nr XVII/156/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Pleszewa rejon ulic Kaliska – Piaski dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa – Etap II (Dz.Urz z 2016r., poz.5542) działki przeznaczone są pod:

  • tereny zabudowy usługowej i techniczno-produkcyjnej obiektów produkcyjnych składów i magazynów -symbol 2P.

Stawka roczna czynszu:
R V – 9,5 dt żyta,
R VI  – 6,5 dt żyta/ha.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta publikowanej przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Wnioski o dzierżawę gruntu można składać do 6 września 2023r.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku w wyznaczonym terminie ustalenie dzierżawcy nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl oraz pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz-pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

 

Pleszew, dnia 16.08.2023r.