Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy o pow. 82,00 m2 w centrum miasta Pleszewa

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 1 roku zachodnią część płyty rynku z przeznaczeniem na stoisko handlowe – sprzedaż lodów.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy o pow. 82,00 m2 stanowi część działki nr 1028/1 o pow. całkowitej 0,2232 ha zapisanej w KW KZ1P/00014646/4, położonej w centrum miasta Pleszewa przy ul. Rynek.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/417/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa działka położona jest w terenach placu publicznego ( KP ).

Stawka czynszu 5,00 zł/1m2 + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz płatny miesięcznie.

Dzierżawca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Wygląd obiektu do sprzedaży lodów do uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego tutejszego Urzędu.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 25 marca 2022 r.