Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości dla pomieszczenia nr 1 przy ul. Kubackiego w budynku 55 przeznaczonych do wynajęcia na działalność gospodarczą

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie użytkowe oraz grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego  55:

  • Pomieszczenie nr 1 o pow. 82,00 m2,
  • Grunt o pow. 10,00 m2.

Pomieszczenie położone jest na działce nr 2322/2 o powierzchni 0,2250 ha  KW nr KZ1P/00005342/7 (ark. m.43).

Grunt stanowi część działki nr 2322/2 o łącznej powierzchni 0,2250 ha KW nr KZ1P/00005342/7 (ark. m.43).

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka znajduje się w terenach istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową- symbol MN/U.

Stawka miesięczna czynszu:

za pomieszczenie 6,73 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT,
za grunt 1,89 zł/m2  + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku, podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428 345.

 

Pleszew, dnia 26 października 2023r.