Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości dla działek nr 2241/1 i 2235/2 w Pleszewie przeznaczonych do dzierżawy na uprawy rolne

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 1 roku następujące nieruchomości z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Pleszew – grunt o pow. 1.7247 ha stanowiący działki nr:
– 2241/1 ( RV-0.1376 ha, RVI-0.2318 ha) KW KZ1P/00030840/2
– 2235/2 ( RV- 0.4840 ha, RVI- 0.8713 ha) KW KZ1P/00017254/0.

Zgodnie z uchwałą nr XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska-Piaski dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa -Etap II (Dz.Urz. z 2016r., poz.5542), działki przeznaczone do dzierżawy położone są w terenach zabudowy techniczno-produkcyjnej i usług – symbol P/U, w terenach zabudowy usługowej i techniczno-produkcyjnej – symbol U/P, terenach dróg publicznych – symbol KDZ i KDL.

Stawka roczna czynszu :
R V – 9,5 dt żyta/ha
R VI – 6,5 dt żyta/ha.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Grunt będzie oddany w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) tel. 627428345.

 

Pleszew, dnia 26 października 2023r.