Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działki niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej

image_print

WYKAZ

działki niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać:

Działka nr Pow. Nr KW
1497/41 0,0559 ha KZ1P/00018765/2

 

 

Działka o kształcie nieregularnym, wielokątnym. Jest to teren niezabudowany, nieutwardzony, porośnięty roślinnością, ogrodzony płotem z siatki stalowej na słupach betonowych. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi. Na działce posadowiony jest słup energetyczny „trójnóg” oraz linia napowietrzna.

Teren działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest w planie symbolem 2U/P – teren zabudowy usługowej, teren obiektów produkcyjnych i magazynów.

Cenę wywoławczą do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustalono w wysokości netto:

55.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 344), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr: KZ1P/00036091/8 – wolne od obciążeń.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu będą szczegółowo określać zasady nabycia działki.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie  z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych pod adresem bip.pleszew.pl. i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych  informacji  udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. Nr 302 – III p.).

 

Pleszew, dnia 09.05.2023 r.