Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dot. pomieszczenia o pow.82m2 w obiekcie nr 55/1 przy ul. Kubackiego w Pleszewie

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie oraz grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55:
– Pomieszczenie nr 1 o pow. 82,00 m2 ,
– Grunt o pow.10,00 m2 i o pow.50,00 m2.

Pomieszczenie położone jest na działce nr 2322/2, grunt o pow. 10,00 m2 stanowi część działki nr 2322/2 o pow. całkowitej 0,2250 ha KW KZ1P/00005342/7 (ark.43 ) i grunt o pow. 50,00 m2 stanowi część działki nr 2497/6  o pow. całkowitej 1,0171 ha KW KZ1P/00019712/3.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. działka położona jest w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową symbol MN/U.

Stawka miesięczna czynszu:
– za pomieszczenie – 5,88 zł/m2  + obowiązująca stawka VAT,
– za grunt – 1,65 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Pomieszczenie wraz z gruntem będzie oddane w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 22.11.2022r.