Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dot. nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia przy ul. Kubackiego 54-6

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pomieszczenie nr 6 o pow. 216,15 m2 położone jest w budynku przy ul. Kubackiego 54 na części działki nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW nr KZ1P/00002801/2 ark. mapy 43.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa działka położona jest w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową – symbol MN/U oraz w terenach ekosystemów leśnych.

Stawka miesięczna czynszu: 5,88 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku, podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie do 20 każdego miesiąca.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Wnioski należy składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz – pokój nr 302) w terminie do 25 stycznia 2023 r.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku ustalenie najemcy nastąpi w drodze przetargu.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

 

Pleszew, dnia 2.01.2023 r.