Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla pomieszczenia 8/1-5 w budynku 52 przy ul. Kubackiego przeznaczonego do wynajęcia na działalność gospodarczą

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat.

Pomieszczenie nr 8/1-5 o pow. 61,60 m2 usytuowane w budynku nr 52 położonym na części działki nr 2497/5 o powierzchni całk. 0.4675 ha KW KZ1P/00019053/5 (ark.39).

Zgodnie z uchwałą nr LXXVIII/686/2023 Rady Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kubackiego w Pleszewie działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej – symbol MW-U, teren drogi publicznej – symbol KDD teren komunikacji pieszej – symbol KP.

Stawka miesięczna czynszu : 7,50 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku, podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie do 20 każdego miesiąca.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Pomieszczenie będzie wynajęte na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz IIIp. – pokój nr 302)  lub pod nr tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 13 czerwca 2024 r.