Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla pomieszczenia 52 położonej w Pleszewie przy ul. Kubackiego przeznaczonego do wynajmu na działalność gospodarczą

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat.

Pomieszczenie nr 4 o pow. 131,48 m2 położone w budynku nr 52 na części działki nr 2497/5 o powierzchni 0,4675 ha KW nr KZ1P/00019053/5, ark. m. 39.

Zgodnie z uchwałą nr LXXVIII/686/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kubackiego w Pleszewie działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej – symbol MW-U, teren drogi publicznej – symbol KDD, teren komunikacji pieszej – symbol KP.

Stawka miesięczna czynszu: 7,50 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku, podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Pomieszczenie będzie wynajęte na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl( zakładka biznes ).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel.627428345.

 

Pleszew, dnia 10 czerwca 2024 r.