Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla części działki nr 744/34 o pow. 3,00 m2 położonej w Pleszewie

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Modrzewskiego na prowadzenie handlu warzywami i owocami.

Grunt o pow. 3,00 m2 stanowiący część działki nr 744/34 o powierzchni całkowitej 0,0019 ha KW KZ1P/00010089/3 (ark.mapy 20).

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew w/w działka położona jest w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudową usługową, symbol – MW/U.

Stawka miesięczna czynszu – 90,39 zł netto + należny podatek VAT.

Czynsz płatny miesięcznie.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) tel. 627428345.

Pleszew, dnia 29 marca 2023 r.