Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działki nr 2491 położonej w Pleszewie

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Sportowej 1 na okres 10 lat .

Grunt o pow. 332,60 m2 (w tym 268 m2 powierzchnia zabudowy) stanowi część działki nr 2491 ark. m. 39 KW KZ1P/00017841/2.

Na gruncie położony jest budynek handlowo-gastronomiczny stanowiący własność osoby fizycznej.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/307/2021 z dnia 10 czerwca 2021 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Pleszew w/w działka położona jest w terenach usług sportowo-rekreacyjnych z zabudową usługową – symbol US/U.

Stawka miesięczna czynszu :

  • za grunt pod budynkiem użytkowym 2,22 zł/m² +  obowiązująca stawka VAT,
  • za grunt przyległy 1,14 zł/m²  +  obowiązująca stawka VAT.

Czynsz płatny  miesięcznie  do  20 dnia każdego miesiąca.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Czynsz  co roku z dniem 1 lipca podlega  waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Dzierżawca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia  kaucji na konto Urzędu.

Grunt będzie wydzierżawiony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania przestrzennego (Ratusz – pok. 302) lub pod nr tel.627428345.

 

Pleszew, dnia 29.03.2023r.