Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla dz. 71 położonej w Brzeziu przeznaczonej do dzierżawy na uprawy rolne

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić następujący grunt rolny z przeznaczeniem na uprawy rolne na okres do 5 lat:

Brzezie – grunt o pow. 0.1100 ha stanowiący część działki nr 71 o pow. całkowitej 0.2500 ha R V, Księga Wieczysta nr KZ1P/00024101/5, ark. m. 3.

Zgodnie z uchwałą nr XIII/165/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12.05.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gm. Pleszew, działka położona jest w terenach rolniczych – symbol R.

Stawka roczna czynszu: R V – 9,5 dt żyta/ha.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Grunt będzie oddany w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel.627428345.

 

Pleszew, dnia 19 lipca 2023r.